საბერძნეთი

საბერძნეთში სწავლის მსურველი უცხოელებისთვის ამჟამად ხელმისაწვდომია საბერძნეთის კერძო ფონდების - „ონასისის ფონდისა“ და „ურანისის ფონდის“ სტიპენდიების პროგრამა. ფონდების საქმიანობისა და სტიპენდიის მოპოვების შესახებ ვრცელი ინფორმაციის მოძიება შესაძლებელია ვებ-გვერდებზე: