უკრაინა

უკრაინაში სწავლის შესახებ ინფორმაციის მოპოვება შესაძლებელია უკრაინის საერთაშორისო განათლების სახელმწიფო ცენტრის ვებ საიტზე: http://www.studyinukraine.gov.ua/en