უნგრეთი

  • ქართველი სტუდენტებისათვის უნგრეთის მთავრობის სტიპენდიები „Stipendium Hungaricum“ გამოიყოფა კონკრეტულ მიმართულებებზე (საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები) უნგრეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სასწავლებლად. დეტალური ინფორმაციის ხილვა შესაძლებელია ბმულზე: http://www.tka.hu/international-programmes/2966/stipendium-hungaricum/

  • გარდა ამისა, უნგრეთის მთავრობა გამოყოფს სტიპენდიებს უცხოეთის, მათ შორის საქართველოს მოქალაქეებისათვის, სამაგისტრო ინგლისურენოვან პროგრამებზე  აგრარულ მიმართულებზე.  დეტალური ინფორმაციის ხილვა შესაძლებელია ბმულზე: http://www.fao.org/europe/news/detail-news/en/c/1176118/

  • საქართველოს მოქალაქეებს საშუალება ეძლევათ ასევე მონაწილეობა მიიღონ „ვიშეგრადის ფონდის“ სასტიპენდიო პროგრამებში: http://studyinhungary.hu/blog/call-for-application-by-international-visegrad-fund