ყირგიზეთი

საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ ყირგიზეთის რესპუბლიკის ქვემოთ ჩამოთვლილი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საერთაშორისო პროგრამებში. უნივერსიტეტების გვერდებზე მითითებულია დეტალური ინფორმაცია უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის განკუთვნილი სასწავლო პროგრამების შესახებ: